Sicim Büyüsü

Çok eski bir geçmişi olan sicim büyüsü, bağlama büyüsü olarak adlandırılabilmektedir. Bir sicim üzerine kırk bir defa düğüm atılarak ve her düğümde bağlanmasını istediğimiz...

Barıştırma Büyüsü

Aşık Etme Büyüsü

Geri Getirme Büyüsü

Aşk Büyüsü

Dinimizde Vefkin Yeri

Vefk Yaptırmak

Bolluk Bereket Vefki

Çekim Vefki